WordPress SEO checklist

SEO (z angl. Search Engine Optimization; v překladu optimalizace pro vyhledávače) je označení pro strategii a postupy používané k dosažení lepšího umístění webových stránek ve výsledcích vyhledávání, a potažmo k získání vyššího počtu návštěvníků.

Proč je SEO důležité?

Zabývat se problematikou SEO je naprosto zásadní; v roce 2020 byla na webu Backlinko zveřejněna aktualizovaná studie pojednávající o interakci uživatelů se současnou podobou Google SERPu (z angl. Search Engine Result Page; v překladu stránka s výsledky vyhledávání), kdy bylo zjištěno, že pouhých 9 % uživatelů scrolluje do konce alespoň první stránky. Neumisťuje-li se tedy váš web na předních pozicích, je velice pravděpodobné, že upadne do hlubin zapomnění. Míra prokliku (CTR, z angl. click-through rate) totiž s každou další pozicí značně klesá, jak reflektuje následující graf:

Míra prokliku webových stránek na základě umístění ve výsledcích vyhledávání

Graf 1: Míra prokliku webových stránek na základě umístění ve výsledcích vyhledávání; zdroj

A proč jsme si význam SEO vysvětlili právě na příkladu vyhledávače Google? Vzhledem k tomu, že jeho tržní podíl činí zhruba 91,86 %, mluvit o SEO je téměř to samé jako mluvit o Googlu.

Tržní podíl nejpopulárnějších vyhledávačů

Graf 2: Tržní podíl nejpopulárnějších vyhledávačů; zdroj

Google se navíc vyznačuje častými změnami a aktualizacemi vyhledávacích algoritmů, z čehož jednoznačně vyplývá, že se rozhodně nevyplatí usnout na vavřínech. Jen v roce 2018 provedl Google ve vyhledávání 3 200 změn, což představuje zhruba osminásobný nárůst oproti roku 2010, kdy bylo takových aktualizací zaznamenáno zhruba 400.

On-page a off-page faktory

I přes neustálé změny existuje několik víceméně neměnných faktorů, které mají na optimalizaci stránek vliv. Tyto faktory se dělí na tzv. on-page a off-page faktory. Prostřednictvím on-page faktorů optimalizujete příspěvky, resp. obsah, svého webu, a to buď přímo v administraci WordPressu, nebo s využitím některého z dostupných SEO pluginů. On-page faktory zahrnují především následující:

  • titulek stránky,
  • meta popisky,
  • víceúrovňové nadpisy (tzn. tagy H1, H2 atp.),
  • alternativní názvy obrázků.

Naopak off-page faktory takto přímo ovlivnit nelze. Jedná se například o:

Vzhledem k tomu, že WordPress původně sloužil především jako platforma pro blogování, je z hlediska SEO velmi přívětivý a disponuje mnoha užitečnými funkcionalitami, které jsou v systému zabudovány již defaultně. A co nelze nastavit přímo v systému, lze vyřešit prostřednictvím pluginů.

SEO checklist

Nyní, kdy už víme, jaký má SEO význam, a známe faktory, které na něj mají vliv, si uvedeme jakýsi kontrolní seznam bodů, které byste při optimalizaci svých WordPress stránek rozhodně neměli opomenout. Zmíněny budou jednak úplně základní (třeba i technické) aspekty, jednak tipy, jak optimalizovat samotné stránky a příspěvky. Pro přehlednost jsme tyto body ztvárnili do přehledné infografiky:

WordPress SEO checklist

Úvodní nastavení

#1 Dbejte na výběr spolehlivého poskytovatele hostingových služeb

Výběr spolehlivého a kvalitního poskytovatele hostingových služeb je velice důležitý, neboť přímo ovlivňuje rychlost, provozuschopnost a bezpečnost vašich webových stránek. Jedná se o server, na němž jsou uložena všechna vaše data a jež si mohou weboví návštěvníci kdykoliv prohlédnout. Vzhledem k tomu, že řešení hostingu – jak již bylo zmíněno – má vliv na rychlost webu, dopadá také na jeho SEO výkon.

#2 Nainstalujte si „SEO-friendly“ šablonu

Při výběru šablony je třeba soustředit se nejen na její vizuální stránku, ale také na to, zda disponuje „čistým“ a validním kódem srozumitelným pro vyhledávače a zda respektuje alespoň základní SEO pravidla.

#3 Stáhněte si (klidně jen bezplatný) WordPress SEO plugin

Oficiální databáze WordPress nabízí desítky tisíc různých pluginů, ty zaměřené na problematiku SEO nevyjímaje. Tyto pluginy sice samy o sobě vaše stránky neoptimalizují, ale celý proces značně usnadní – budou vás nabádat k vyplňování meta dat, navrhovat možné změny obsahu pro jeho lepší kvalitu a výkon a další.

Pravděpodobně nejoblíbenějším SEO pluginem je Yoast SEO, jenž existuje v bezplatné i premium verzi, či All in One SEO.

Yoat SEO plugin

#4 Zvolte si preferovanou doménu

Jinými slovy řečeno – rozhodněte se, zda chcete používat URL adresy s www či bez www. Výběr konkrétní varianty není až tak podstatný a záleží na vašich preferencích, důležité je však to, abyste zvolený formát neměnili. Preferovaný způsob můžete sdělit Googlu, a to prostřednictvím nástroje Google Search Console.

Rozdíl, který lze mezi oběma řešeními spatřovat je technického rázu, kdy použití předpony www může pomoci při práci s DNS.

#5 Zkontrolujte viditelnost stránek pro vyhledávače

V administraci WordPressu lze u jednotlivých stránek nastavit, zda mají či nemají být vyhledávači indexovány. Samozřejmě chcete, aby většina z nich indexována byla, avšak pokud se jedná o registrační stránky, nákupní košík, pokladnu atp., je lepší stránky „zneviditelnit“, neboť zbytečně plýtvají tzv. crawl budgetem – tedy časem, který mají vyhledávače na váš web vyhrazený. Čím je tento časový úsek kratší, tím méně stránek bude roboty vyhledávačů procházeno a potažmo indexováno.

 

Nastavení viditelnosti stránek pro vyhledávače v administraci systému

Obr. 1 Nastavení viditelnosti stránek pro vyhledávače v administraci systému

#6 Využívejte SEO-friendly trvalé odkazy

Trvalý odkaz je to, co při zobrazení konkrétní stánky či příspěvku uživatelé uvidí v adresním řádku a rovněž to, co vyhledávače a externí weby použijí při odkazování na ten váš. Strukturu trvalých odkazů lze kdykoliv změnit, avšak nedoporučuje se to, neboť dochází ke změnám URL adres již vytvořených stránek, což může zapříčinit rapidní pokles návštěvnosti. Namísto cílové stránky se totiž mohou uživatelé dostat na stránku zobrazující stavový kód 404, nenalezeno.

#7 Napojte své stránky do Google Search Console a odešlete soubor sitemap

Jak jsme již v úvodu zmínili, v oblasti SEO a vyhledávacích algoritmů dochází k neustálým změnám, kterým je třeba se přizpůsobovat a web optimalizovat. Ke správné a efektivní optimalizaci je však zapotřebí vědět, jak si daný web vůbec vede a jaké jsou jeho případné nedostatky vyžadující nápravu.

Ke zjištění těchto skutečností slouží nástroj Google Search Console, který jednak pojednává o výkonu daného webu, jednak poskytuje přehled klíčových slov, na která se stránky umisťují. Kromě toho také určitým způsobem „našeptává“, jaké změny a vylepšení byste měli v rámci on-page faktorů provést, abyste se ve výsledcích vyhledávání umisťovali ještě výše.

Google Search Console

V neposlední řadě umožňuje jeho prostřednictvím odeslat mapu vašich stránek, tedy soubor sitemap, jenž robotům vyhledávačů značně pomůže se na webu vyznat a procházené stránky rychleji indexovat. Nástroj Google Search Console lze mimo jiné propojit s dalším užitečným pomocníkem – Google Analytics.

SEO tipy na optimalizaci stránek a postů

#1 Proveďte analýzu klíčových slov

Analýza klíčových slov je nedílnou součástí procesu optimalizace webu. Klíčová slova jsou taková slova či slovní spojení, která uživatelé zadávají do vyhledávačů, aby se dostali k vašemu obsahu. Dostanou se k němu v případě, že obsahuje právě vyhledávané fráze.

Mimo jiné se analýza klíčových slov hodí i pro strukturaci webového obsahu, resp. k jeho seskupení do dílčích kategorií/rubrik.

#2 Dbejte na kvalitu obsahu

Ač je tvrzení „obsah je to, co prodává“ již notoricky známé, nemění to nic na tom, že je stále také platné. Důraz by měl být kladen především na jeho kvalitu, nikoliv kvantitu. Pro návštěvníky je hlavní, aby nalezli odpověď na svou otázku, či aby vyřešili svůj problém. Budou-li se muset prokousávat kvanty nicneříkajícího obsahu, moc dlouho se na vašem webu nezdrží.

#3 Vytvořte si vlastní a přívětivější strukturu URL adres

Předdefinovaná struktura URL adres nemusí být zrovna nejpřívětivější a návštěvníci nemusí na první pohled poznat, co se na dané stránce nachází. Velký význam to má především z pohledu zobrazení ve výsledcích vyhledávání. Vysvětlíme si to na ilustrativním příkladu:

Rozdílné podoby URL adres ve výsledcích vyhledávání

Obr. 2 Rozdílné podoby URL adres ve výsledcích vyhledávání; zdroj

Porovnáme-li výše vyobrazené výsledky vyhledávání, jež se objevily po zadání dotazu „what is SEO“, je naprosto zřejmé, který z nich má vyšší míru prokliku.

Ano, je to ten první, neboť z jeho URL adresy uživatelé ihned poznají, na jakou stránku se dostanou, resp. jaký je její obsah. Z výsledku č. 2 poznají maximálně to, že se (asi) dostanou na blog.

Mimo jiné se také snažte tvořit URL v co nejkratší podobě, neboť bylo zjištěno, že mezi délkou URL adresy stránky a jejím umístěním v Google SERPu existuje určitý vztah – čím je URL kratší, tím lepší má pozici a potažmo větší šanci, že na ni uživatelé kliknou.

Vztah mezi délkou URL adresy a její pozicí ve výsledcích vyhledávání

Obr. 3 Vztah mezi délkou URL adresy a její pozicí ve výsledcích vyhledávání; zdroj

#4 Využívejte vícestupňovou strukturu nadpisů pro lepší orientaci na stránkách

Pravděpodobně jste již někde slyšeli, že dnešní uživatelé obsah webových stránek příliš nečtou, ale spíše jen tak „prolítávají“ a zaměřují se na výrazné prvky. Takovými prvky jsou bezpochyby nadpisy, k jejichž označení se používají tagy <h1> až <h6>. Nadpisy jednak pomáhají vytvořit celou strukturu stránky, jednak poskytují návštěvníkům rychlý přehled o jejím obsahu. Jednolitý a nepřehledný text dnes opravdu „nefrčí“.

#5 Vyplňujte meta data, tedy titulky a popisky stránek

Dalším aspektem majícím vliv na zobrazování stránek je výsledcích vyhledávání jsou meta data, tedy titulek a popisek stránky:

Příklad správně vyplněného titulku a popisku stránky

Obr. 4 Příklad správně vyplněného titulku a popisku stránky

Opět se jedná o jakési indikátory obsahu dané stránky, které by stejně jako obsah webu celkově měly obsahovat. klíčová slova Důležitá je také jejich délka; titulek stránky by měl obsahovat 50-60 znaků, popisek pak mezi 150 až 160 znaky. Je-li popisek stránky příliš dlouhý, pak se jeho část zobrazí jako „…“.

#6 Nezapomínejte na interní prolinkování

Interní prolinkování znamená jednoduše to, že je potřeba mezi sebou obsah daného webu provázat. Píšete-li například nový příspěvek na firemní blog, odkazujte z něj na některé další (samozřejmě tematicky příbuzné a relevantní) články, které jste napsali. Tímto dochází k přenosu hodnoty (tzv. linkjuice) mezi stránkami a mimo jiné na vašem webu uživatelé stráví více času.

#7 Optimalizujte názvy vkládaných obrázků a vyplňte jejich alternativní popisky

Možná jste to netušili, ale samotný název obrázku, resp. souboru, napomáhá Googlu s identifikací vyobrazeného předmětu. Opět si uvedeme reálný příklad.

Pojmenujete-li produkt níže třeba jako „cerna-damska-halenka.jpg“, určitě vyhledávačům pomůžete mnohem více, než kdybyste ponechali původní název jako například „obrazek-15.jpg“.

Jak na názvy obrázků pro jejich optimalizaci

Zdroj

Důležité je také vyplňování alternativního popisku obrázku, jenž se zobrazuje ve zdrojovém kódu stránky a v případě nenačtení obrázku je i tak vyhledávač schopen přečíst jeho obsah. Velký význam to má i pro zobrazení vašeho obrázku ve výsledcích obrázkového vyhledávání, jehož podíl stále roste.

Jak jste z předešlých řádků mohli sami usoudit, optimalizace webu pro vyhledávače je naprosto nezbytná (chcete-li tedy kontinuálně zvyšovat jeho návštěvnost). Vzhledem k obrovské konkurenci v online prostředí doporučujeme na nic nečekat a začít s optimalizací ještě dnes. Nevíte, jak na to? Od toho jsme tu my! Kontaktujte nás a společně vymyslíme to nejlepší řešení.