ICTIMT 2021

Fakulta strojní ČVUT spadá – jak již název samotný napovídá – pod nejstarší civilní technickou univerzitu ve střední Evropě, České vysoké učení technické v Praze. Za datum jejího vzniku je považován rok 1864, neboť právě v tomto roce se zde začalo vyučovat strojnictví jako samostatný obor. V průběhu let si fakulta dokázala vybudovat určitou reputaci, a každoročně se tak stává cílem mnoha budoucích vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti strojírenství.

Klientské zadání

S klientem spolupracujeme již delší dobu. Primárně k nám přišel s žádostí o tvorbu webu sloužícího jako pozvánka na mezinárodní konferenci High Speed Machining. S výsledným řešením byl klient natolik spokojen, že nás pověřil tvorbou dalšího webu, jenž opět sloužil jako pozvánka na pořádanou konferenci, tentokrát nesoucí název International Conference on Thermal Issues in Machine Tools.

Naše řešení

K tvorbě obou webů byl zvolen redakční systém WordPress, jenž se ukázal jako nejvhodnější řešení vzhledem k plánovaným záměrům. Obsahem obou se staly veškeré podstatné informace týkající se dané konference, jako jsou například důležité termíny, program, probíraná témata či seznam účastníků a partnerů konference. Na weby byla rovněž implementována funkcionalita umožňující návštěvníkům, aby se na konferenci prostřednictvím webu rovnou registrovali – za tímto účelem došlo k zavedení jednoduchého registračního formuláře. Do obsahu byly rovněž včleněny informace vztahující se k Praze, jakožto místu konání těchto událostí. Účastníci si tedy u příležitosti konference mohli současně naplánovat i výlet a navštívit významná turistická místa.

Obr. 1 Web hsm2019.cz - pozvánka na mezinárodní konferenci High Speed Machining

Obr. 2 WEB ictimt2021.cz - pozvánka na mezinárodní konferenci International Conference on Thermal Issues in Machine Tools

Obr. 3 Ukázka části registračního formuláře

Hledáte-li obdobné řešení, neváhejte a kontaktuje naše specialisty. Na základě dlouholetých zkušeností zajisté splní všechny vaše požadavky.